Ercilla Hotelaren kudeaketa energetikoa

2014 – 2019

ARGIAK ORDEZTEA ETA LED TEKNOLOGIA IPINTZEA
ENERGIA KONTSUMOAK MONITORIZATZEA
KONTSUMO PASIBOAK DETEKTATZEA
ABIOAK ETA KONTSIGNAK KUDEATZEA KLIMATIZAGAILUETAN

Lortutako energia aurrezpena: %14,3koa kontsumo osoari dagokionez