Durangoko Udalaren kudeaketa energetikoa

2014 – 2019
ENERGIA KONTSUMOAK MONITORIZATZEA
KONTSUMO PASIBOAK DETEKTATZEA
ABIOAK ETA KONTSIGNAK KUDEATZEA KLIMATIZAGAILUETAN
LED ARGIAK IPINTZEA

Lortutako energia aurrezpena: %30ekoa kontsumo osoari dagokionez